☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 08.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowywane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
na terenie Gminy Kalinowo

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Pisanica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, zwanego „Skomętno Wielkie II”, na obszarze obejmującym część działki o nr ewid. 118/56, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Grądzkie Ełckie, zwanego „Grądzkie Ełckie - 1”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Skomętno Wielkie, zwanego "Skomętno  Wielkie II", oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Lisewo, zwanego "Lisewo-3" wraz z prognoza oddziaływania na środowisko, PROJEKT

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w gminie Kalinowo, w obrębie Grądzkie Ełcki, obejmującego działkę o nr ewid. 13/1 i część działki o nr ewid. 11 oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko tego planu

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów działek o numerach ewidencyjnych: 9,14/4, 22/1 i 22/2 oraz fragmentu drogi gminnej w działce nr 20, położonych w obrębie Szczudły, gmina Kalinowo

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 39 - Szczudły, gm. Kalinowo

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Ekofizjografia

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Golubka, gmina Kalinowo

- Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 0008 Golubka gm. Kalinowo

- Prognoza oddziaływania na środowisko

- Ekofizjografia

Ogłoszenie Wójta Gminy Kalinowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Golubka, gmina Kalinowo, PROJEKT

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Pisanica

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomentno Wielkie i Pisanica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kalinowo, dla terenów położonych w obrębach Skomentno Wielkie (działki o nr   ewid. 114/2 i 114/4) i Pisanica  

 

Uchwała Nr XXXIX/234/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kalinowo, gmina Kainowo, zwanego Kalinowo II, Załącznik

 

Uchwała Nr XXXIX/233/10 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Kalinowo, gmina Kalinowo, zwanego Kalinowo I, Załącznik

 

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Sypitki, Gmina Kalinowo  

 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Jędrzejki, uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/183/06 Rady Gminy Kalinowo z dnia 27 września 2006 r.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Lisewo, gmina Kalinowo (dz. o nr ewid. 155/9, 155/10, 155/11, 155/12, 155/13, 160/2 i część działki o nr ewid. 156)

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu położonego w obrębie Lisewo, gmina Kalinowo (dz. o nr ewid. 8/4, 8/5, 8/6 i 8/7)

 

 

Wytworzył:
Lech Izbicki
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2010-01-12 11:14:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-06-24 12:28:49)

 
 
liczba odwiedzin: 1294712

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X