☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Sobota 27.02.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2010

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2010 rok

 

Zarządzenie nr 56/2010 z dn. 31 grudnia 2010w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 55/2010 z dn. 31 grudnia 2010 – w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Kalinowo w 2011 roku, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4

 

Zarządzenie nr 54/2010 z dn. 31 grudnia 2010w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Kalinowo w 2011 roku, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie nr 51/2010  z dn. 15 grudnia 2010 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Załączniki

Zarządzenie nr 50/2010 z dn. 09 grudnia 2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/10 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2010 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo z późniejszymi zmianami

 

Zarządzenie nr 49/2010 z dn. 08 grudnia 2010w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników  majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r.

 

Zarządzenie nr 48/2010 z dn. 07 grudnia 2010 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Zarządzenie nr 47/2010 z dn. 06 grudnia 2010 – w sprawie powołania zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Kalinowo

 

Zarządzenie nr 46/2010 z dn. 03 grudnia 2010 – zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

 

Zarządzenie nr 45/2010 z dn. 19 listopada 2010 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

 

Zarządzenie nr 44/2010 z dn. 19 listopada 2010 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 43/2010 z dn. 10 listopada 2010 – w sprawie powołania komisji stypendialnej

 

Zarządzenie nr 42/2010 z dn. 10 listopada 2010 – w sprawie projektu budżetu gminy na 2011 rok, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

Zarządzenie nr 41/2010 z dn. 10 listopada 2010 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

Zarządzenie nr 40/2010 z dn. 29 października 2010 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Zarządzenie nr 39/2010 z dn. 26 października 2010 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Zarządzenie nr 38/2010 z dn. 21 października 2010 – w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługo obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

Zarządzenie nr 37/2010 z dn. 08 października 2010 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

 

Zarządzenie nr 36/2010 z dn. 30 września 2010 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 

Zarządzenie nr 35/2010 z dn. 30 września 2010 – w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków sołectw o środki Funduszu Sołeckiego

 

Zarządzenie nr 34/2010 z dn. 17 września 2010 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 33/2010 z dn. 16 września 2010 – w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2010 z 16 sierpnia 2010 roku dotyczącego zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalinowo na 2010 rok

 

Zarządzenie nr 32/2010 z dn. 20 sierpnia 2010 – w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku, Załączniki

 

Zarządzenie nr 31/2010 z dn. 17 sierpnia 2010 – w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu Gminy Kalinowo w roku 2010

 

Zarządzenie nr 30/2010 z dn. 16 sierpnia 2010 – w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kalinowo na 2010 rok

 

Zarządzenie nr 29/2010 z dn. 02 sierpnia 2010 – w sprawie powołania zespołu wyłaniającego kandydatów do zatrudnienia w punktach przedszkolnych do realizacji projektu  „Edukacja przedszkolna szansą na lepsza przyszłość” na POKL.09.01.01-28-036/10-00

 

Zarządzenie nr 28/2010 z dn. 12 lipca 2010 – Instrukcja określająca sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym w zakresie ochrony danych osobowych i ich zbiorów przyjęta do stosowania w Gminie Kalinowo w związku z realizacją projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepsza przyszłość”

 

Zarządzenie nr 27/2010 z dn. 12 lipca 2010 - w sprawie realizacji projektu „Edukacja przedszkolna szansą na lepsza przyszłość” na POKL.09.01.01-28-036/10-00

 

Zarządzenie nr 26/2010 z dn. 12 lipca 2010 - w sprawie powołanie Zespołu Zarządzającego projektem „Edukacja przedszkolna szansą na lepsza przyszłość” na POKL.09.01.01-28-036/10-00

 

Zarządzenie nr 25/2010 z dn. 29 lipca 2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/10 Wójta Gminy Kalinowo z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie nr 24/2010 z dn. 12 lipca 2010 - w sprawie ustalenia Regulaminu placu zabaw i boiska sportowego w Pisanicy

 

 Zarządzenie nr 23/2010 z dn. 14 lipca 2010 - w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie nr 22/2010 z dn. 17 czerwca 2010 - w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku

 

 Zarządzenie nr 21/2010 z dn. 18 czerwca 2010 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 20/2010 z dn. 11 czerwca 2010 - w sprawie powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Sypitkach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 

Zarządzenie nr 19/2010 z dn. 10 czerwca 2010 - w sprawie odwołania członka obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Kalinowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 

Zarządzenie nr 18/2010 z dn. 31 maja 2010 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 17/2010 z dn. 31 maja 2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/10 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2010 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

 

Zarządzenie nr 16/2010 z dn. 31 maja 2010 - w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku

 

Zarządzenie nr 15/2010 z dn. 20 maja 2010 - w sprawie wyznaczenia lidera gminnego do prowadzenia Powszechnego spisu Rolnego w 2010 r.

 

Zarządzenie nr 14/2010z dn. 20 maja 2010 - w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego do prowadzenia Powszechnego spisu Rolnego w 2010 r.

 

Zarządzenie nr 13/2010 z dn. 18 maja 2010 - w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zarządzenie nr 12/2010 z dn. 04 maja 2010 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

  

Zarządzenie nr 11/2010 z dn. 26 kwietnia 2010 - w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/10 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 2010 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

 

Zarządzenie nr 10/2010 z dn. 22 kwietnia 2010 - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2010 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Kalinowie

 

Zarządzenie nr 9/2010 z dn. 16 kwietnia 2010 - w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości mienia komunalnego

 

Zarządzenie nr 8/2010 z dn. 12 kwietnia 2010 - w sprawie powołania komisji do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i aktywność społeczną, przyjęcia regulaminu pracy Komisji Stypendialnej oraz określenia ilości i wysokości przyznawanych stypendiów

 

Zarządzenie nr 7/2010 z dn. 07 kwietnia 2010 - w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia

 

Zarządzenie nr 6/2010 z dn. 07 kwietnia 2010 - w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo w 2010 r.

 

Zarządzenie nr 5A/2010 z dn. 22 marca 2010 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do projektu konkursowego „Akademia Rodziny” model lokalnego systemu integracji społecznej na terenach wiejskich

 

Zarządzenie nr 5/2010 z dn. 10 marca 2010 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 4/2010 z dn. 01 marca 2010 - w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań gminy w 2010 r.

 

Zarządzenie nr 3/2010 z dn. 19 lutego 2010 - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2010 r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

 

Zarządzenie nr 2/2010 z dn. 08 lutego 2010 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, Załączniki

 

Zarządzenie nr 1/2010 z dn. 29 stycznia 2010 - w sprawie nabycia nieruchomości na mienie komunalne

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2010-03-11 11:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2011-02-10 08:47:09)

 
 
liczba odwiedzin: 1290954

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X