☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Poniedziałek 04.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetargi - 2010 r.

Przetargi  - Gmina Kalinowo

2010 rok

 

 

· Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksowych usług w zakresie bieżącego utrzymania i remontów gminnych i lokalnych dróg gruntowych na terenie gminy Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie (termin składania ofert 15.12.2010 r. godz. 09.00) – ogłoszony w BZP Nr 348895-2010 z dnia 06.12.2010 r. – pobierz:

 SIWZ z załącznikami


Przetarg nieograniczony na Dostawę oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Kalinowie, Szkoły Podstawowej w Borzymach oraz Zespołu Szkół w Pisanicy w sezonie grzewczym 2010/2011 (termin skłądania: 01.10.2010 godzina 09:00, miejsce: Zespół Obsługi Szkół w Kalinowie, ul. Kajki 1, 19-314 Kalinowo - sekretariat) – ogłoszony w BZP Nr 301622-2010  z dnia 22.09.2010 r. – pobierz:

SIWZ z załącznikami 

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


· Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 3 450 000,00 zł,  na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2010 r. (termin składania ofert 20.09.2010 r. godz. 09.00) – ogłoszony w BZP Nr 248637 – 2010 z dnia 10.09.2010 r. – pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Dokumentacja finansowa

- Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 · Przetarg nieograniczony na dostawy węgla kamiennego do kotłowni administrowanych przez UG Kalinowo, gm. Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie (termin składania ofert 09.09.2010 r. godz. 09.00) – ogłoszony w BZP Nr 237519-2010 z dnia 01.09.2010 r. – pobierz:

SIWZ z załącznikami

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


· Przetarg nieograniczony na Usługi integracji społecznej oraz realizacja Programu Aktywności Lokalnej w ramach projektu „AKTYWNOŚĆ MOJĄ SZANSĄ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kalinowie (termin składania ofert 17.08.2010 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 241124 – 2010 z dnia 06.08.2010 r. pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


· Przetarg nieograniczony na Zagospodarowanie centrum wsi Pisanica (termin składania ofert 10.08.2010 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 197873 – 2010 z dnia 23.07.2010 r. pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Projekt technniczny - GOK

- Projekt techniczny - elektryka GOK

- Projekt techniczny - plac zabaw, piłkochwyty

- SST

- Przedmiary


· Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pisanicy, Gimnazjum w Kalinowie oraz Szkół Podstawowych w: Kalinowie, Prawdziskach, Borzymach i Sypitkach oraz odwóz po zajęciach szkolnych w roku szkolnym 2010/2011. (termin składania ofert 29.06.2010 r. godz. 10.00) – ogłoszony w BZP Nr 168506-2010 z dnia 15.06.2010 r. – pobierz:  

SIWZ z załącznikami ,

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


·  Przetarg nieograniczony na sporządzenie projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym nr 12 Kalinowo (termin składania ofert 19.05.2010 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 125812 – 2010 z dnia 07.05.2010 r. pobierz:

- SIWZ z załącznikami


·  Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi lokalnej gminnej na terenie osiedla po byłym SHR Pisanica (termin składania ofert 06.05.2010 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 108430 – 2010 z dnia 16.04.2010 r. pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Projekt techniczy

- SST

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


·  Przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej publicznej Nr 179006 N Zanie - Zocie (termin składania ofert 04.03.2010 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 43866 – 2010 z dnia 16.02.2010 r. pobierz:

- SIWZ z załącznikami

- Projekt techniczy

- Projekt stałej organizacji ruchu

- SST

- Przedmiar z kosztorysem

- zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


·  Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej przebudowy odcinka drogi gminnej publicznej Mikołajki - Szczudły, od km 0+000(początek trasy: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1909 N w miejscowości Mikołajki) do 4+100 (koniec trasy w miejscowości Golubie), (termin składania ofert 19.02.2010 r. godz. 9.00) – ogłoszony w BZP Nr 36424 – 2010 z dnia 09.02.2010 r. pobierz:

- SIWZ z załącznikami

 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Niektóre pliki zostały skompresowane (spakowane) w formacie .zip - aby je wydobyć należy posłużyć się mechanizmem dekompresującym wbudowanym w system operacyjny lub innym programem, np. darmowym ZipGenius lub ICEOWS PL na licencji freeware.

 

Wytworzył:
Ryszard Dzietczyk
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2010-02-09 13:17:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Klepacki Mariusz
(2011-11-04 07:48:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 478713