☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Kalinowo

Wtorek 09.03.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenia 2011

Zarządzenia Wójta Gminy Kalinowo 2011 rok

 

Zarządzenie nr 67/2011 z dn. 19 grudnia 2011 – w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy użytego do dobycia podróży służbowej

 

Zarządzenie nr 64/2011 z dn. 15 grudnia 2011 – w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

 

Zarządzenie nr 63/2011 z dn. 09 grudnia 2011 – w sprawie autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 62/2011 z dn. 09 grudnia 2011 – w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

 

Zarządzenie nr 61/2011 z dn. 30 listopada 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 60/2011 z dn. 30 listopada 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr ZK/59/2011 z dn. 14 listopada 2011 – w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w gminie Kalinowo

 

Zarządzenie nr 58/2011 z dn. 14 listopada 2011 – w sprawie projektu budżetu gminy na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 57/2011 z dn. 14 listopada 2011 – w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2012-2018

 

Zarządzenie nr 56/2011 z dn. 09 listopada 2011 – w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2011 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

 

Zarządzenie nr 55/2011 z dn. 02 listopada 2011 – w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

 

Zarządzenie nr 54/2011 z dn. 02 listopada 2011 – w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Kalinowo z sektorem pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego w 2012 roku

 

Zarządzenie nr 53/2011 z dn. 31 października 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 52/2011 z dn. 31 października 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 51/2011 z dn. 31 października 2011 – w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i oleju dla pojazdów i sprzętu silnikowego eksploatowanego w ochotniczych strażach pożarnych Gminy Kalinowo

 

Zarządzenie nr 50/2011 z dn. 24 października 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 49/2011 z dn. 24 października 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

Zarządzenie nr 48/2011 z dn. 17 października 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 47/2011 z dn. 17 października 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 46/2011 z dn. 05 października 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 45/2011 z dn. 05 października 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 44a/2011 z dn. 05 października 2011 – w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków sołectw o środki funduszu sołeckiego na 2012 rok

 

Zarządzenie nr 44/2011 z dn. 04 października 2011 – w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

 

Zarządzenie nr 43/2011 z dn. 28 września 2011 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego

 

Zarządzenie nr 42/2011 z dn. 19 września 2011 – w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

Zarządzenie nr 41/2011 z dn. 16 września 2011 – w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 

 

Zarządzenie nr 40/2011 z dn. 15 września 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 39/2011 z dn. 15 września 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 38/2011 z dn. 06 września 2011 – w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

 

Zarządzenie nr 37/2011 z dn. 23 sierpnia 2011 – w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo

 

Zarządzenie nr 36/2011 z dn. 17 sierpnia 2011 – w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu Gminy Kalinowo w roku 2011

 

Zarządzenie nr 35/2011 z dn. 01 sierpnia 2011 – w sprawie ustalenia Regulaminu placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Borzymach

 

Zarządzenie nr 34a/2011 z dn. 29 lipca 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 34/2011 z dn. 29 lipca 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 33/2011 z dn. 22 lipca 2011 – w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie nr 32/2011 z dn. 15 lipca 2011 – w sprawie ustalenia Regulaminów plaży nad jeziorem Białym w Skrzypkach

 

Zarządzenie nr 31/2011 z dn. 15 lipca 2011 – w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 

Zarządzenie nr 30/2011 z dn. 30 czerwca 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 29/2011 z dn. 30 czerwca 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 28/2011 z dn. 30 czerwca 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 27/2011 z dn. 30 czerwca 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 26/2011 z dn. 30 czerwca 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 25/2011 z dn. 29 czerwca 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 24/2011 z dn. 29 czerwca 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 23/2011 z dn. 17 czerwca 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 22/2011 z dn. 17 czerwca 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 21/2011 z dn. 14 czerwca 2011 – w sprawie określenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Kalinowo

 

Zarządzenie nr 20/2011 z dn. 14 czerwca 2011 – w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

Zarządzenie nr 19/2011 z dn. 31 maja 2011 – w sprawie ustalenia Regulaminu boiska sportowego w Kalinowie

Zarządzenie nr 18/2011 z dn. 23 maja 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2011-2018

 

Zarządzenie nr 17/2011 z dn. 23 maja 2011 – w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Zarządzenie nr 16/2011  z dn. 06 kwietnia 2011 – w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji, Załączniki 

 

Zarządzenie nr 15/2011 z dn. 06 kwietnia 2011 – w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Kalinowo

 

Zarządzenie nr 14/2011 z dn. 06 kwietnia 2011 – w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalinowo w 2011 r.

  

Zarządzenie nr 13/2011 z dn. 01 kwietnia 2011 – w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu ełckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Ełku

 

Zarządzenie nr 12/2011 z dn. 01 kwietnia 2011 – w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kalinowo,  Załącznik

 

Zarządzenie nr 11a/2011 z dn. 31 marca 2011 – w zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 

Zarządzenie nr 11/2011 z dn. 25 marca 2011 – w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego 

 

Zarządzenie nr 10/2011 z dn. 25 marca 2011 – w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok 

 

Zarządzenie nr 9/2011 z dn. 01 marca 2011 – w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 20011-2018, Załączniki

 

Zarządzenie nr 7/2011 z dn. 01 marca 2011 – w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Kalinowo

 

 Zarządzenie nr 6/2011 z dn. 01 marca 2011 – w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Gminy Kalinowo  

 

Zarządzenie nr 5/2011 z dn. 11 lutego 2011 – w sprawie powołania członków oraz zatwierdzenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej ofert na realizację zadań gminy w 2011 r.

 

 Zarządzenie nr 4/2011 z dn. 04 lutego 2011 - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2011 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kalinowo

 

 Zarządzenie nr 3/2011 z dn. 18 stycznia 2011 - w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Załącznik

 

Zarządzenie nr 2/11 z dn. 10 stycznia 2011 - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, Załącznik

 

Zarządzenie nr 1/11 z dn. 05 stycznia 2011 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznej z mieszkańcami sołectwa Krzyżewo dotyczącej podziału sołectwa

Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2011-02-10 07:53:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2012-01-13 13:51:48)

 
 
liczba odwiedzin: 1295003

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X