Radca Prawny

Radca Prawny 


Za obsługę prawną Urzędu Gminy odpowiada: Tomasz Czepułkowski

Tel.: 087  621 87 68

 

Pokój nr 8

Radca Prawny przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki w godz. 8.00 – 10.00.

 

Do zadań Radcy Prawnego należy:

1) wykonanie obsługi prawnej Urzędu w zakresie określonym ustawą z dnia6 lipca 1982 r. o radcach  prawnych (Dz. U. z 2002r, Nr 123, poz.1059 ze zm.) , a w szczególności:

- udzielanie porad prawnych,

- sporządzanie opinii prawnych,

- opiniowanie aktów prawnych, projektów zarządzeń i uchwał,

- prowadzenie zastępstwa procesowego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-20 12:25:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-03-15 08:13:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki