☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

stanowisko d/s obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej

Samodzielne stanowisko ds. Obronnych,  Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Przeciwpożarowej

 

Za sprawy obronne, zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej odpowiada:

 Mirosław Kwapisz

Tel.: (87) 621 87 66        pokój Nr 11

 

Do zadań stanowiska należy:

 

 1. Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi, a w szczególności:
 • udział w przygotowywaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej,
 • przygotowywanie materiałów do wydawania decyzji uznaniu za jedynego żywiciela rodziny.
 1. Opracowywanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych Wójta Gminy w oparciu o wnioski złożone przez organy uprawnione, wydawanie decyzji w tych sprawach.
 2. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Akcji Kurierskiej.
 3. Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego w tym m.in.:
 • opracowywanie szczegółowego planu reagowania kryzysowego Gminy,
 • współpraca z innymi organami i służbami prowadzącymi akcje obrony przed klęskami żywiołowymi oraz zwalczania skutków katastrof, awarii i skażeń,
 • przygotowywanie planów i organizacja akcji ewakuacji i przyjęcia ludności,
 • udział w posiedzeniach Zespołu Reagowania Kryzysowego i kontrola przygotowania gminnych jednostek organizacyjnych,
 • nadzór nad systemem powszechnego ostrzegania i alarmowania.
 1. Przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny.
 2. Wykonywanie zadań z zakresu działania szefa obrony cywilnej Gminy dotyczące w szczególności:
 • działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
 • przygotowywanie formacji obrony cywilnej gminy,
 • przygotowywanie i zapewniania działania elementów systemów wykrywania i alarmowania,
 • opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planu obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,
 • organizowania szkoleń formacji obrony cywilnej a także szkolenie ludności w zakresie samoobrony,
 • planowania i realizacji zaopatrzenia w sprzęt i środki obrony cywilnej oraz przechowywanie i konserwacja.
 1. Prowadzenie spraw z zakresu informacji niejawnej – pełnienie funkcji pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.
 3. Nadzorowanie i udzielanie pomocy jednostkom OSP funkcjonującym na obszarze Gminy w tym m.in.:
 • prowadzenie ewidencji ilościowej zakupionego i zużytego paliwa przez jednostki  OSP,
 • list wypłat za udział w akcjach pożarniczych członkom OSP.
 1. Wydawanie decyzji w sprawie organizacji imprez masowych.
 2. Prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zgromadzeń.
 3. Udzielanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych przeprowadzanych na terenie gminy.
 4. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody należących do kompetencji Gminy, a w szczególności:
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości,
 • wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew lub krzewów.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-20 14:25:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-03-15 08:21:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147