☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

stanowisko d/s ewidencji ludności i działalności gospodarczej

Samodzielne stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej

 

Za sprawy ewidencji ludności odpowiada:

Małgorzata Kulbacka

 

Tel.: (87) 621 87 73        pokój Nr 4

Do zadań stanowiska należy:

 1. Prowadzenie i aktualizacja rejestrów:
 • stałych mieszkańców,
 • osób przebywających na pobycie czasowym,
 • rejestru wyborców,
 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych.
 1. Udzielanie informacji adresowych i współpraca w tym zakresie z Policją, wymiarem sprawiedliwości, Zarządcami Wspólnot Mieszkaniowych, Spółdzielniami Mieszkaniowymi, Pocztą oraz innymi urzędami i instytucjami.
 2. Sporządzanie wykazów dzieci i młodzieży dla potrzeb placówek oświatowych i wojskowych.
 3. Sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców.
 4. Wydawanie decyzji i prowadzenie rozpraw administracyjnych związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem z Urzędu.
 5. Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.
 6. Udzielanie przedsiębiorcom wszechstronnej pomocy przy wypełnianiu wniosków oraz informowanie ich o bieżących przepisach prawnych dotyczących działalności gospodarczej.
 7. Weryfikacja złożonych przez przedsiębiorców wniosków CEIDG-1 o wpis, zmianę wpisu, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej, pod względem formalnym.
 8. Potwierdzanie tożsamości przedsiębiorców, ich statusu w przypadku cudzoziemców oraz potwierdzanie za pokwitowaniem przyjęcia od przedsiębiorcy wniosku CEIDG-1,
 9. Przekształcanie złożonych przez przedsiębiorców wniosków CEIDG-1 na formę elektroniczną i przesyłanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z wykorzystaniem profili zaufanych.
 10. Wzywanie przedsiębiorców do skorygowania lub uzupełnienia wniosków niepoprawnych.
 11. Archiwizowanie wniosków CEIDG-1 w wersji papierowej i elektronicznej oraz dokumentacji z nimi związanej.
 12. Współpraca merytoryczna z Ministerstwem Rozwoju – Departamentem Handlu i Usług oraz Departamentem Gospodarki Elektronicznej – w zakresie problematyki formalno-prawnej funkcjonowania Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Przygotowywanie zaświadczeń o historii podmiotów zarejestrowanych i wyrejestrowanych z ewidencji do dnia 31 grudnia 2011 r.
 14. Wydawanie duplikatów decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej.
 15. Przekazywanie informacji do systemu CEIDG o posiadających przez przedsiębiorców zezwoleniach, licencjach lub zaświadczeniach o wpisie do rejestru działalności regulowanej, wydawanych przez Wójta Gminy Kalinowo. Dodawanie powyższych uprawnień dotyczy zarówno przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jak również w Krajowym Rejestrze Sądowym i odbywa się wyłącznie w oparciu o symbole uprawnień udostępnione przez Ministerstwo Rozwoju.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących zarobkowego przewozu osób i rzeczy należących do właściwości Gminy z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1907, z późn. zm.)
 17. Prowadzenie spraw z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego niezastrzeżonych dla kierownika USC w tym:
 • przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego i związane z tym czynności, o których mowa w art. 124 ust. 4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-20 14:43:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-03-15 08:22:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147