☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Kalinowo

Czwartek 08.06.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

stanowisko d/s ochrony środowiska i drogownictwa

Samodzielne stanowisko ds. komunalnych i drogownictwa

 

Za sprawy komunalne i drogi odpowiada:

Ewelina Cybulska

Tel.: (87) 621 87 67        pokój Nr 12

 

Do zadań stanowiska  należy:

1. Wykonywanie zadań związanych z zakazywaniem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających.

2. Prowadzenie spraw z zakresu, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami.

3. Nadzorowanie i realizacja zadań, związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

 4. Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi.

5. Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji:

a) dróg gminnych,

b) placów,

c) chodników,

 d) parkingów.

6. Przygotowywanie wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg do poszczególnych kategorii.

7. Zarządzanie drogami gminnymi.

8. Określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.

9. Naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

10. Prowadzenie ewidencji gminnych dróg, mostów i przepustów.

11. Współpraca z innymi zarządami dróg w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę.

12. Organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach.

13. Zarządzanie cmentarzami komunalnymi oraz wojennymi.

14. Prowadzenie spraw związanych z transportem zbiorowym na terenie gminy.

15. Prowadzenie spraw związanych z miejscami do kąpieli i plażami gminnymi.

16. Udział w przygotowywaniu wniosków na dofinansowanie inwestycji gminnych ze środków zewnętrznych w zakresie dokumentacyjnym i finansowym.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sawicka Anna
(2011-04-21 08:23:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-03-15 08:27:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 502147