Nieodpłatna pomoc prawna

 

K O M U N I K A T

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19

zawieszam działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

 

Jednocześnie informuję, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa od dnia 16.03.2020r. możliwe jest udzielanie porad prawnych z wykorzystaniem telefonu lub innych środków porozumiewania się na odległość. W związku z powyższym w celu uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, iż wnioskodawca nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek do pobrania - kliknij

Skan lub zdjecie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Ełku na adres e-mail:  npp@powiat.elk.pl  i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

 

Telefon do kontaktu: 87 615-65-30

 

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji - kliknij

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA - kliknij

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 r. - kliknij

 


Wytworzył:
Mariusz Klepacki
Udostępnił:
Mariusz Klepacki
(2016-02-10 14:13:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-03-17 08:36:43)