Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu ełckiego

Stawka za 1 m3 wody - 2,92 zł

Stawka za 1 m3 ścieków - 4,23 zł

Uchwała Nr XXVIII/172/17 z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

- Ocena jakości wody wodociągu publicznego Kalinowo i Wierzbowo - kliknij tutaj

 

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2016-07-11 12:32:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2020-04-01 12:35:53)