Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na okres dłuższy niż 6 miesięcy

 

Komórka 
realizująca

Ewidencja ludności i działalności gospodarczej

Rodzaj sprawy

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Wymagane 
dokumenty

Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, dowód osobisty lub paszport. W przypadku zgłoszenia wyjazdu poza granice RP przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Zgłoszenia wyjazdu za granicę bez zamiaru stałego pobytu na okres dłuższy niż 6 miesięcy można dokonać w formie dokumentu elektronicznego umożliwiającego wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. 
W przypadku zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

Dokumenty do
pobrania

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Pełnomocnictwo

Opłaty

Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł 
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy w Kalinowie 
ul. Mazurska 11
19-314 Kalinowo

pokój nr 4

Czas załatwienia
sprawy

Niezwłocznie

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Podstawa 
prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

Uwagi

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. nie przewiduje wydania zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu za granicę. Zaświadczenie wydaje się na wniosek zainteresowanego. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na  wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.


 

 

Wytworzył:
Małgorzata Kulbacka
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2013-05-20 14:52:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2021-04-21 08:45:45)