Budżet 2017

Budżet Gminy Kalinowo na 2017 rok

 

 

 • Bilans z wykonania budżetu za 2017 rok
 • Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2017 rok
 • Opinia RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Kalinowo informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania plany finansowego za I półrocze przez samorządowe instytucje kultury Gminy Kalinowo
 • Opinia RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Kalinowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kalinowo za 2016 rok
 • Opinia RIO dot. możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Kalinowo na 2017 rok
 • Uchwała Nr XXV/154/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kalinowo na 2017 rok, Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3-11
 • Uchwała Nr XXV/153/16 z dnia dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022
 • Opinia RIO oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kalinowo na 2017 rok
 • Opinia RIO dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2022
 • Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kalinowo na lata 2017-2022
 • Opinia RIO dot. budżetu Gminy Kalinowo na 2017 rok
 • Projekt budżetu Gminy Kalinowo na 2017 r., Zał. Nr 1, Zał. Nr 2, Zał. Nr 3, Zał. Nr 4-12
Wytworzył:
Udostępnił:
Anna Sawicka
(2016-11-23 14:36:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Anna Sawicka
(2018-05-09 15:26:04)