Dane adresowe urzędu

  •   Dostęp do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej  https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/images/logo_ceidg.png

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

URZĄD GMINY KALINOWO
ul.Mazurska 11

19-314 Kalinowo

Tel.(0-87) 621-87-60; (0-87) 629-84-15

Fax. (0-87) 621-87-77

e-mail: ug@kalinowo.pl

www.kalinowo.pl

 

Adres skrzynki ePUAP:

Profil Urzędu Gminy Kalinowo na ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/5h3mwxf96g

/5h3mwxf96g/skrytka

/5h3mwxf96g/SkrytkaESP

 

 

Urząd Gminy Kalinowo czynny: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek
 w godz. 700  - 1500
 
środa  w godz. 730 - 1530
 
Wójt Gminy Kalinowo przyjmuje interesantów codziennie.

 
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można  wpłacać wyłącznie na konto Urzędu Gminy Kalinowo (bez prowizji) w banku:
BS EŁK o/Kalinowo
Nr konta: 93 93310004 0000 0200 0286 0008

 

UWAGA !!!

 

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:  92 9331 0004 0020 0200 0286 0481 

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.


INFORMACJA O OPŁACIE ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

 

WZÓR OŚWIADCZENIA


FAKTURY WYSTAWIANE NA GMINĘ KALINOWO MUSZĄ ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DANE:

 

NABYWCA: GMINA KALINOWO, UL. MAZURSKA 11, 19-314 KALINOWO, NIP 848 18 26 998

 

ODBIORCA/PŁATNIK: URZĄD GMINY KALINOWO, UL. MAZURSKA 11, 19-314 KALINOWO


 WZORY FORMULARZY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH

 

- NOWE WZORY - od 1.07.2019 r.

Wytworzył:
Udostępnił:
SUPERADMIN
(2003-06-23 11:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Mariusz Klepacki
(2020-10-20 21:40:05)