Ewidencje inne

Ewidencje inne

 

1.     Ewidencja umorzeń łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego i leśnego - prowadzi Dorota Danielczyk (pok. Nr 1)

2.     Ewidencja ulg inwestycyjnych w podatku rolnym – prowadzi Dorota Danielczyk (pok. Nr 1)

3.     Ewidencja ulg w podatku rolnym na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego - prowadzi Dorota Danielczyk (pok. Nr 1)

4.     Ewidencja ulg żołnierskich w podatku rolnego - prowadzi Dorota Danielczyk (pok. Nr 1)

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-11-22 12:47:09)