Mienie komunalne

                                    STRUKTURA MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚCI GMINY KALINOWO

Gmina Kalinowo obejmuje obszar 28.500 ha, w tym mienie komunalne własności gminy stanowi powierzchnię 509,7713 ha.

 

Mienie komunalne obejmuje:

343,35 ha – grunty zajęte pod drogi,

5,51 ha – grunty oddane w użytkowanie wieczyste,

160,9113 ha – pozostałe (tereny zabudowane, tereny zieleni, cmentarze, grunty rolne i inne).

               

W skład mienia wchodzą obiekty:

  • budynek Urzędu Gminy,
  • 2 budynki Gminnego Ośrodka Kultury,
  • budynek Ośrodka Zdrowia,
  • 4 budynki szkół podstawowych w trwałym zarządzie Zespołu Obsługi Szkół,
  • dwie oczyszczalne ścieków,
  • budynki i lokale OSP.

 

Wytworzył:
Anna Szyłak
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2021-02-02 09:16:07)