Wydanie wypisów i wyrysów

Wydanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek - kliknij i pobierz

Opłaty:
Opłata skarbowa:
1) od wypisu:
a) do 5 stron - 30 zł
b) powyżej 5 stron - 50 zł
2) od wyrysu:
a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł
b) nie więcej niż 200 zł

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy Kalinowo, ul. Mazurska 11, 19 – 314 Kalinowo

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wynikający z art. 244 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego: do 30 dni.

Osoba do kontaktu:
Monika Szczepanik, pok. nr 9

tel. (87) 621 87 63

Podstawa prawna :
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021r. poz. 741 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 735 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1923)


 

Wytworzył:
Monika Szczepanik
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-17 07:49:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-04-25 12:48:54)