Udostepnianie planów zagos. przest.

Udostępnianie do wglądu planów miejscowego zagospodarowania przestrzennegoOpłaty:
Nie podlega opłacie

Termin i sposób załatwienia sprawy :
Na bieżąco


Osoba odpowiedzialna :

Monika Szczepanik, pok. nr 9
tel. (87) 621 87 63  

 

Podstawa prawna :

Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.).

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-23 14:05:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-01-11 08:54:24)