Zmiany w obowiązujących planach miejscowych

Zmiany w obowiązujących planach miejscowychWymagane dokumenty:
1. Wniosek

2. Mapa ewidencyjna

Opłaty:
Nie podlega opłacie

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmian


Osoba odpowiedzialna:

Monika Szczepanik, pok. nr 9

tel. (87) 621 87 63


Podstawa prawna:

Art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.)

 

Wytworzył:
Lech Izbicki
Udostępnił:
Kołnacka Grażyna
(2003-07-17 10:48:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Sawicka Anna
(2022-01-11 08:53:48)